header-arteria2

 Allidretten har tatt en pause etter 12 år, men kan plutselig komme tilbake.

All-idrett er et treningstilbud for barn fra 4 til 8 år. All-idretten legger vekt på et allsidig opplæringstilbud for barna, hvor de før prøve seg i de fleste idretter igjennom et kurs.
Det legges opp i ulike tema til hver trening som er voksenstyrt, og frilek tilslutt i hver treningsøkt som er barnestyrt. All-idretten setter barnets idrettsglede og mestringsopplevelse i sentrum.

NESTE ALLIDRETTSKURS STARTER TIRSDAG 8.01.19. 

Temaplan All-idrett, Høstkurset 2018

Dette er en temaplan for hele høstkurset 2018

Dette er slik at de som vil, kan følge med på hva som, er hovedtema hver uke.

At det er hovedtema vil si at det legges opp til aktiviteter, spill og lek som gir tilnærming/innlæring av tema/aktivitet/idrett. I tillegg til hovedtema har vi alltid en oppvarmingsdel, vi lærer en lek, vektlegging av koordinasjon og balanse, bevegelse til musikk/ drama og det er alltid de siste 10 min til barnas frilek. Barnas frilek: er den tiden da barna selv bestemmer hva de vil holde på med, og hvem de vil leke med i siste del av treningen.

TEMAPLAN

 

 

Uke 37– Bli kjent, mange leker.                       Uke 43 – Fotball  

 

Uke 38– Hinderløypemed friidrett øvelser      Uke 44– Badminton med ballonger/fjær

 

Uke 39– Matte og balanseøvelser- turn           Uke 45– Badminton med ballonger/fjær

 

Uke 40 –   Høstferie                                         Uke 46– Innebandy/styrketrening

 

Uke  41– Ulike Leker/Danseøvelser                 Uke 47  Friidrett / utholdenhet

 

Uke 42– Kanonball                                           Uke 48- Valgfrie leker

 

Vi håper på et strålende kurs utover nå, og gleder oss stort til å være sammen med barna å se deres utvikling og glede som treningen gir dem. NB! Det er ikke mulighet til å se på under treningen, dette til beste for barna og oss som skal lede de i ulike øvelser. Foreldre må være på gangen under treningen, eller komme tilbake når treningen er ferdig for gruppen til sitt barn.

Allidretten koster 990,-pr kurs.

Påmelding


Del denne siden: Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Mette Hanneborg

mette-hanneborg

Ernæringsrådgiver

post@arteriahanneborg.no  
Org.nr. 985 62 1470

Min utdannelse

Bachelor i Idrettsvitenskap, med tilleggstittelen Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, NIH.

Sertifisert Vektcoach ved Fedon Lindbergsklinikken.

Mastergrad i Ernæring, mat og helse. HiOA

Les mer om min utdannelse

Facebook


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5